Floor Water & Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Floor Water & Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderstaand overzicht geeft een indruk van mijn ervaring en werkzaamheden:
 • Interim omgevingsmanager bij het project Brabantse kanalen van Rijkswaterstaat, 2009-2011
 • Projectleider van het informatiecentrum Zuid-Willemsvaart - N279 - Kanaalpark van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeentes 's Hertogenbosch en Sint Michelsgestel, 2009-2011
 • Gespreksleider lunchgesprek ‘Boezemkadeversterkingen in de praktijk’, 2009
 • Gespreksleider lunchbijeenkomst ‘Klimaatbestendigheid van Waterbeheer in deelstroomgebied Rijn-Oost’, 2009
 • Projectleider van de bestuurlijke startadvies voor fase II van het samen-werkingsproject Wormer- en Jisperwater, 2008
 • Procesmanager voor de inbreng van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in een viertal gebiedsprojecten, 2007-2008
 • Voorbereiden en voorzitten van workshop ‘Knelpuntenanalyse Deltawateren: bestaand gebruik versus Natura 2000 doelstellingen’, 2007
 • Projectleider van de ‘Actorenanalyse Integrale beheerplannen Natura 2000/KRW/WB21 IJsselmeergebied’, 2007
 • Projectleider van de visualisatie van het toekomstige natuur- en recreatie-gebied de Westvaardersplassen voor Staatsbosbeheer, 2007
 • Projectleider project ontwikkeling natuur Oostrand Flevoland, 2006
 • Coördinator van de waterinbreng in het Omgevingsplan Flevoland, 2005
 • Procesmanager voor het KRW deelstroomgebied Rijn-Midden, 2003-2004
 • Coördinator Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de provincie Flevoland, 2002-2006