Floor Water & Ruimtelijke Ontwikkeling
 
Floor Water & Ruimtelijke Ontwikkeling
Ik ben een Wagenings ingenieur (Milieuhygiëne, afstudeerrichting Waterkwaliteitsbeheer en aquatische ecologie) en gecertificeerd coach (lid van de AvNLPP). Tijdens mijn coachopleiding in 2006-2008 heb ik mijn expertise en ervaring op het gebied van veranderingsmanagement en interventievaardigheden verder verdiept.

Als procesmanager en projectleider van multidisciplinaire projecten werk ik vanuit mijn passie en kracht om samen tot meer te komen. Samen binnen een organisatie, met betrokken overheden en instanties, en ook samen met belangenorganisaties en particulieren.
Ik ben open, maak heldere afspraken en creëer vertrouwen. Ik heb 15 jaar werkervaring vanuit zowel de overheidskant als vanuit de adviesbureaukant. Ik weet hoe het is om in een politiek-bestuurlijke organisatie te werken en heb ook ervaring met bestuurlijke advisering en besluitvorming. Ook weet ik vanuit beide kanten van de tafel wat er nodig is om een goed project te draaien.